Svenska Mediala Förbundet

Styrelsen

Jag heter Anne Johansson och arbetar heltid som medium och healer. Iris Hall var min mentor och mycket nära vän.

Min bana inom den här sfären startade för 15 år sedan. Det har varit en spännande resa i personlig utveckling och jag är otroligt tacksam. Om jag kan dela med mig lite av det som jag fått från andevärlden till någon av er, då har jag gjort mitt jobb.

Positivitet är mitt ledord och jag vill se möjligheterna om det uppstår ett problem. Jag älskar nya kontakter men också att förvalta de gamla.

Jag ser väldigt mycket fram emot att få arbeta i Svenska Mediala Förbundet! Min definition av ett medium är en person som ger bevis på andevärldens existens, och kan uppge källan till uppgifterna som han/hon får om sin klient. Min förhoppning om SMF är att vi skall kunna samlas kring gemensamma riktlinjer om hur ett medium arbetar och vad vi står för, och kommunicera detta ut till allmänheten.

Att arbeta i en demokratisk anda där allas röst räknas och att vara ett organ för samarbete känns givet för mig. Framtidsvisionen för mig är att detta kan bli ett förbund för flera olika inriktningar, men att var och en står för sin specifika kunskap.

Varje möte är en möjlighet.

 

Anne Johansson
Ordförande
Svenska Mediala Förbundet

Styrelsen
Fr vänster: Ann Gotthold, Anette Jönsson Assarsson, Anne Johansson, Ann-Sofie Stolpe.
Ej med på bild: Annki Christensen

 

Ordförande Anne Johansson
Äskered 616
310 50 Slöinge
070-940 93 00
anne.johansson@gmail.com
Vice ordförande Ann Gotthold
Torkarvägen 12
804 26 Gävle
076-184 45 44
go.ann@telia.com
Kassör Annki Christensen
Tornekullav. 16
432 68 Veddige
070-512 56 57
annki.chr@gmail.com
Sekreterare Ann-Sofie Stolpe
Västra Järnvägsgatan 6
280 60 Broby
070-534 02 40
ann-sofie@hathors.se
Ledamot Anette Jönsson Assarsson
Värestorp 65
312 95 Laholm
070-353 49 37
anette.assarsson@live.se