Svenska Mediala Förbundet

Om
Svenska Mediala Förbundet

Tanken på att bilda ett förbund kom upp på ett möte i Skövde februari 2011. En interimsstyrelse bildades som fick i uppdrag att ta fram stadgar och förslag på styrelse.

Den 13 maj, 2011, hölls förbundets första årsmöte i Stockhom då förbundet bildades. Namnet blev Svenska Mediala Förbundet. Stadgarna antogs och en styrelse bildades.

Förbundet vill samla aktiva medium och föreningar under samma organisation.

Förbundet vill verka för att kvalitetssäkra medium, detta genom att se till att alla arbetar mot samma mål och efter samma etiska och moraliska riktlinjer.

Du som söker ett medium ska tryggt kunna vända dig till en medlem i förbundet och veta att den följer förbundets etiska riktlinjer och har en äkta kontakt med andevärlden.

Du kan vända dig till förbundet och fråga efter kvalitetssäkrade medium.

Förbundet kommer att erbjuda fortbildning för sina medlemmar och möjlighet att träffa kollegor på våra mediumträffar.