Svenska Mediala Förbundet

Medlemskap

Privatpersoner

Ansöka om medlemskap i Förbundet kan den person som:

 1. Har ett genuint intresse av andevärlden.
 2. Är verksam (eller har varit) som medium.
 3. På evidensbaserade grunder påvisa andevärlden.

För att bli medlem i SMF krävs godkänt antagningsprov samt erforderlig praktisk erfarenhet.

 1. Provet består av två delar, en praktisk och en teoretisk del.
 2. Det praktiska provet görs inför ett av SMF utsett Medium. Tre kontakter med andevärlden alternativt en kontakt under minst 30 minuter erfordras för att bli godkänd.
 3. Det praktiska provet kräver att den sökande lämnar bevis för kontakt med andevärlden vilket innefattar de fyra momenten:
  • Bemötande.
  • Beskrivning.
  • Bevis.
  • Budskap.
 4. Det teoretiska provet innefattar etiska och moraliska frågeställningar.
 5. Minimum 1 års regelbunden praktik med enskilda konsultationer, minimum 50 timmar.

När medlemmen blivit godkänd krävs att de följer förbundets stadgar. I de fall medlemmen har många sittningar ser förbundet gärna att medlemmen tecknar en ansvarsförsäkring.

Medlemsavgiften 600:- skall vara betald inom en månad, efter det att man utfört godkänt prov för medlemsantagande, för att medlemskapet skall vara giltigt.

Föreningar

Ansöka om medlemskap i Förbundet kan den Förening som har:
 1. Medial verksamhet på sitt program.
 2. Föreningen bör då, i sin mediala verksamhet, arbeta efter de, av SMF upprättade etiska riktlinjer som finns.

Beslut om medlemskap

Förbundsstyrelsen är suverän i sitt beslut om medlemskap och beslutet kan ej överklagas.

Den av Förbundet fastställda avgiften om 600:- skall vara betald senast den 31 januari varje år. Om inte, så förlorar man automatiskt sitt medlemskap, och tillika rösträtt vid kommande Förbundsmöte. Dock har man yttranderätt.

Ansökan

Ansökningsblankett

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till nedanstående adress eller maila den till info@svenskamedialaforbundet.se

Svenska Mediala Förbundet
c/o Ann-Sofie Stolpe
Västra Järnvägsgatan 10 A
280 60 Broby