Svenska Mediala Förbundet

Kontakta

Adress

Svenska Mediala Förbundet
c/o Ann-Sofie Stolpe
Västra Järnvägsgatan 10 A
280 60 Broby

Telefon

Ann-Sofie Stolpe, sekreterare
070-534 02 40

Anne Johansson, ordf
070-940 93 00

E-mailadress

info@svenskamedialaforbundet.se

Organisationnummer

8024607023