Svenska Mediala Förbundet

Aktuellt

Som tränande medium kan du ansöka om ett studentmedlemskap och gå på alla våra medlemsutbildningar och vara del av gemenskapen. Studentmedlemskap är fastställt till 300:- per år.